GUNA TELEFON UNTUK BUAT DUIT

Program SMS Prepaid Terunggul Dari MYeCASH

Monday, December 6, 2010

Soalan dan jawapan HBML3403 Linguistik dan Sosiolinguistik

BAHAGIAN A

SOALAN

1. Nyatakan dua  bidang kajian linguistik.
i. Fonetik dan fonologi - semua bunyi yang dihasilkan merupakan bidang kajian  ilmu fonetik dan fonologi
                      fonetik - meneliti bunyi bahasa menurut cara sebutannya dan sifat akuastiknya.
                      fonologi- meneliti bunyi2 bahasa tertentu mengikut fungsi,susunan dan strukturnya
ii. morfologi - Nik Safiah karim et.al.(1993) -morfologi sebagai satu bidang bahasa yg mengkaji  
                      struktur,bentuk  dan penggolongan kata
iii. sintaksis - kajian pembentukan ayat

2. Huraikan dua bahasa perbandingan dalam kajian stilistik.
    i. simile - perbandingan secara eksplisit dan dijelaskan. Penggunaan kata 'seperti','ibarat','bak','umpama'
                 dan  sebagainya.
                Contohnya:
                            a) Seperti seekor rerama terbang.
                            b) Bagikan mahu terkeluar biji matanya.
    ii. personafikasi - perlambangan sifat2 yang diberikan kepada benda tidak bernyawa atau sesuatu yg
                              abstrak.Perkataan personafikasi (personafication) berasal daripada bahasa Yunani
                             (prosopopoeia).
3. Nyatakan dua contoh bahasa isyarat.
  i. gerak-geri anggota badan
 ii. air muka
 iii. nada dan tekanan suara.

4. Nyatakan dua ciri perbezaan antara bahasa baku dan bahasa basahan.
    i. Perkataan berbeza untuk makna yang serupa cth : B.baku- bagaimana  B. Basahan-macam mana
   ii. Bentuk kependekan Contoh : hendak -nak,tidak-tak
   iii. Perubahan bunyi . Contoh : ambil-ambik, kecil-kecik

5. Jelaskan dua ragam bahasa yang menjdi bidang kajian sosiolinguistik.
i. Bahasa formal - bahasa yg digunakan dalam situasi rasmi
                         - mengambil kira sebutan,intonasi,pilihan prkataan,nahu,penggunaan peribahasa dan budaya
                           sesuatu bahasa itu sepenuhnya.
                          - merujuk kepada penggunaan bahasa yg lebih teratur, lengkap dan memerlukan strategi
                            pertuturan utk mberi gambaran yg beradat dan hormat dalam konteks yg formal.
ii. Bahasa tidak Formal - bahasa yg digunakan dlm situasi tidak rasmi.
                                    - dpt dilihat melalui cirinya yg ketara,iaitu percampuran kod.

6. Bincangkan dua peranan bahasa Melayu sbg bahasa rasmi di Malaysia.
i. membentuk perpaduan - penggunaan satu bahasa iaitu BM oleh berbilang bangsa dpt mengeratkan
                                         perhubungan di antara satu sama lain.
ii Bahasa utama negara - bahasa yg digunakan dlm urusan pentadbiran  kerajaan,sistem pendidikanan,urusan
                                      perniagaan dan upacara2 rasmi.

7. Berikan dua ciri penting BM dikenali sebagai lingua franca.
 i. bahasanya mudah, senang,tanpa imbuhan
ii. ayatnya pendek
iii. mudah difahami oleh penerima
iv. digunakan utk tujuan tertentu
v. digunakan untuk sementara waktu,buat ketika yg diperlukan
vi. nahunya tidak menentu,tidak dapat dinyatakan dgn sahih

8. Nyatakan dua peraturan yg menjadi pedoman mengeja ejaan baku yang betul.
i. keselarasan vokal
ii. kekecualian keselarasan vokal
iii. perkataan pinjaman,khususnya drpd BI
iv. partikal

9. Fungsi bahasa iklan adalah utk mempengaruhi pengguna. Berikan dua cara yang berkesan.
i. mempunyai slogan
ii. menyatakan secara langsung tujuan pengiklanan-(kaedah pernyataan)
iii. ada kaitan konsep
iv. umpanan  - merancang strategik yg menarik /memperdayakan pelanggan
v. pesanan(menyertakan borang)
vi. bandingan - membandingkan sesuatu barangan dengan barangan lain.
vii. gesaan
vii.  pertanyaan - salah satu teknik laras bahasa iklan\
s

BAHAGIAN B

SOALAN
1. Struktur bahasa terdiri daripada fonem,morfem,kata,frasa,klausa,ayat dan wacana.

a) Berikan definisi dan ciri-ciri wacana yang utuh.

Definisi wacana ialah  :- unit bahasa yang melebihi batas ayat.
                                  - terdiri daripada ayat,sejumlahbayat,susunan ayat,ceraian bab,buku,dialog,siri buku
                                    dsbnya yg memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan.
Ciri-ciri  : - Menurut Beaugrande & Dreesier (1981) 7 ciri ketekstualan yg perlu dipenuhi utk m'hasil'n
                 wacana yg utuh adalah :-
 i. Tautan/kohesi -keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dgn unsur linguistik yg lain.
ii. Runtutan/koheran - kesinambungan idea yg t'dpt dlm ssebuah wacana sehingga m'jadi' sesebuah teks itu
                                 bermakna.
iii. Tujuan  - ditentukan oleh penghasil wacana tersebut
                 - perlu mempunyai tujuan utk menimbulkan interaksi yg komunikatif.
iv. penerimaan -perlu m'punyai iaitu oleg pendengar dan pembaca
v. maklumat - blh dibahgikan kepada 2: - maklumat baru dan maklumat lama.
vi. keadaan - sesuai dgn keadaan- oleh itu pemilihan perkataan,frasa dan ayat adalah penting.
vii. interaks - bermaksud sesuatu wacana itu bergantung kepada wacana yg lain.

b) Jelaskan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mengembangkan  dan memajukan bahasa.


peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mengembangkan dan memajukan bahasa adalah  menrbitkan buku2 terutamanya buku teks sekolah,buku tatabahasa,dan bacaan umum/majalah. Justeru itu puluhan ribu buku teks sekolah dan bacaan umum telah diterbitkan sejak 50 tahun lalu.
DBP juga sehingga hari ini berjaya mencipta hampir satu juta istilah dalam pelbagai bidang dan ilmu merupakan bukti peranannya sebagai pembina dan memperkayakan bahasa kebangsaan.
Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan dengan betul memandangkan pada masa kini bahasa rojak atau bahasa sms semakin berleluasa digunakan.

                    

#* Lum siap yg lain coming soon..***

2 comments: